Hoppa till verktygsfältet

Integritetspolicy

Integritetspolicy för bornsheep.com

Ägare och Data Controller

Kontakta Ägarens & Data Controllern www.bornsheep.com/kontakta-oss/

Vilka personuppgifter/data vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookies; Användningsdata; Förnamn; Efternamn; E-postadress; Användar ID; Hemsida.

Kompletta uppgifter om varje typ av personuppgift som samlas in ges i de särskilda delarna av denna integritetspolicy eller av specifika förklarande texter som visas före datainsamlingen.
Personliga data kan tillhandahållas fritt av användaren eller, om det gäller användningsdata, samlas automatiskt när du använder den här applikationen.
Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatorisk och misslyckande att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, är användarna fria att inte kommunicera dessa data utan konsekvenser för tillgängligheten eller driften av tjänsten.
Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren.
Användning av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägarna till tredje parts tjänster som används av denna applikation, tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, förutom andra ändamål som beskrivs i det här dokumentet och i Cookie Policy, om tillgängligt.

Användare är ansvariga för tredje parts personuppgifter som erhållits, publiceras eller delas genom denna applikation och bekräftar att de har tredjeparts samtycke att lämna uppgifterna till ägaren.

Metoder för bearbetning

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och / eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska förfaranden och modifieringsmetoder som är strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom Ägaren kan Data i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, marknadsföring, juridisk, systemadministration) eller externa parter (t.ex. Parter hos tekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) utsetts, om nödvändigt, som dataprocessorer av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan när som helst begäras av ägaren.

Rättslig grund för bearbetning

Ägaren kan behandla personuppgifter relaterade till användare om något av följande gäller:

Användare har gett sitt samtycke till ett eller flera specifika ändamål. Obs! Enligt vissa lagstiftningar kan ägaren tillåtas behandla personuppgifter tills användaren har föremål för sådan behandling (“opt-out”) utan att behöva förlita sig på samtycke eller något annat av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter är föremål för europeisk lagstiftning om dataskydd.
Tillhandahållande av data är nödvändig för utförandet av ett avtal med användaren och / eller för eventuella förpliktelser enligt avtalet behandling är nödvändig för att följa en laglig skyldighet som ägaren är föremål för bearbetning är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som ägs av ägaren behandling är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller en tredje part åtar.

I vilket fall som helst kommer ägaren att gärna hjälpa till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå kontrakt.

Syftet med bearbetningen

Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sina tjänster, såväl som för följande ändamål: Analytics, Kontakta användaren, SPAM-skydd, plattformstjänster, hosting, Registrering och autentisering, Hantering av kontakter och sändning av meddelanden, Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, Interaktion med datainsamlingsplattformar och andra tredje parter, visa innehåll från externa plattformar, Post kommenterar, dataöverföring utanför EU,

Användare kan hitta mer detaljerad information om sådana ändamål för bearbetning och om de specifika personuppgifter som används för varje syfte i respektive avsnitt i detta dokument.

Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och använder följande tjänster:

Analytics

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarbeteendet.
Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (“Google”). Google använder data som samlats in för att spåra och undersöka användningen av den här applikationen, för att förbereda rapporter om sina aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.
Google kan använda data som samlats in för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Personuppgifter samlade: Cookies; Användningsdata.

Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy – Opt Out. Privacy Shield participant

Plattformtjänster och hosting

Dessa tjänster har till syfte att hosta och driva nyckelkomponenter i denna applikation, vilket gör det möjligt att tillhandahålla denna applikation från en enhetlig plattform. Sådana plattformar erbjuder ett stort antal verktyg till ägaren – t.ex. analytics, användarregistrering, kommentering, databashantering, e-handel, betalningshantering – som innebär insamling och hantering av personuppgifter. Några av dessa tjänster fungerar genom geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att bestämma den faktiska platsen där personuppgifterna är lagrade.
WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com är en plattform som tillhandahålls av Automattic Inc. som tillåter ägaren att bygga, vara värd för denna applikation.

Personuppgifter som samlats in: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.

Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy.

Registrering och autentisering

Genom att registrera eller autentisera tillåter användare att den här applikationen identifierar dem och ger dem tillgång till dedikerade tjänster.
Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje part tillhandahålla registrering och autentiseringstjänster. I det här fallet kommer den här applikationen att få tillgång till vissa data, lagrade av dessa tredjepartstjänster, för registrering eller identifiering.
Facebook-autentisering (Facebook, Inc.)

Facebook Autentisering är en registrering och autentiseringstjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc. och är ansluten till Facebook Social Network.

Personuppgifter som samlats in: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.

Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy. Privacy Shield-participant .

Kontaktformulär

Den här sidan har ett flertal formulär som samlar in data för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig. Den information du fyller i, samt klockslag och IP-nummer samlas i vår databas för att vi ska kunna kontakta dig via den tjänst du begärt. Du kan när som helst efterfråga att vi tar bort informationen om dig, det innebär då att vi inte längre kan tillhandahålla tjänsten åt dig.
Kontaktformulär (denna Applikation)

Genom att fylla i kontaktformuläret med deras data tillåter användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, citat eller någon annan typ av förfrågan som anges av formulärets rubrik.

Personuppgifter Samlad: E-postadress; förnamn; Användar ID.

Kontakta användaren

Epost-ista eller nyhetsbrev (denna applikation)

Genom att registrera sig på e-postlistan eller till nyhetsbrevet kommer användarens e-postadress att läggas till i kontaktlistan för dem som kan få e-postmeddelanden som innehåller information av kommersiell eller marknadsföringsrelaterad natur relaterad till denna applikation. Din e-postadress kan också läggas till i listan som en följd av att du anmälde dig till den här applikationen.

Personuppgifter som samlats in: e-postadress.

Kontaktformulär (denna applikation)

Genom att fylla i kontaktformuläret med deras data tillåter användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, citat eller någon annan typ av förfrågan som anges av formulärets rubrik.

Personuppgifter Samlad: E-postadress; förnamn; efternamn; websida.

E-postlista eller nyhetsbrev (denna applikation)

Genom att anmäla sig på e-postlistan eller till nyhetsbrevet kommer användarens e-postadress att läggas till i kontaktlistan för dem som kan få e-postmeddelanden som innehåller information av kommersiell eller marknadsföringsrelaterad natur angående denna applikation. Din e-postadress kan också läggas till i listan som en följd av att du anmälde dig till den här applikationen.

Personuppgifter som samlats in: e-postadress.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning.

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstolen eller i de etapper som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster.
Användaren förklarar att vara medveten om att ägaren kan vara skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter.

Förutom informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation ge användaren ytterligare information om och tillhörande särskilda tjänster eller samling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift och underhåll kan denna applikation och eventuella tjänster från tredje part samla in filer som registrerar interaktion med det här applikationen (systemloggar) med andra personuppgifter (till exempel IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan när som helst begäras av ägaren. Vänligen se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur “Do Not Track” -förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte “Spåra inte” -förfrågningar.
För att avgöra om någon av de tredjepartstjänster som den applikation använder honor “Spåra inte” -förfrågningarna, läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela sina Användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och / eller – såväl tekniskt som juridiskt möjligt – att skicka meddelande till Användare via någon kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar bearbetningsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, om så krävs.

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.
Postkommentationstjänster tillåter användare att skriva och publicera sina kommentarer om innehållet i denna applikation.
Beroende på de inställningar som valts av ägaren kan användarna också lämna anonyma kommentarer. Om det finns en e-postadress bland de personuppgifter som användaren tillhandahåller kan den användas för att skicka meddelanden om kommentarer på samma innehåll. Användarna är ansvariga för innehållet i egna kommentarer.
Om en kommentar för postkommentarer tillhandahållen av tredje part är installerad, kan den fortfarande samla in webbtrafikdata för de sidor där kommentarservicen är installerad, även när användare inte använder innehållsreagentjänsten.
Kommentar system hanteras direkt (denna applikation)

Denna applikation har sitt eget internapostkommentarsystem.

Personuppgifter samlade: Cookies; e-postadress; förnamn; efternamn.

Spamskydd

Denna typ av tjänst analyserar trafiken i denna applikation, eventuellt användares personuppgifter, med syftet att filtrera bort delar av trafik, meddelanden och innehåll som identifieras som SPAM.
Akismet (Automattic Inc.)

Akismet är en SPAM-skyddstjänst som tillhandahålls av Automattic Inc.

Personuppgifter som samlats in: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.
Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy.

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med, & läge och plats för behandling av data.
Uppgifterna används enbart för att kunna utföra de tjänster som du som kund beställer av oss. Självfallet behandlar vi dina uppgifter med respekt.

Visar innehåll från externa plattformar
Med denna typ av tjänst kan du visa innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna i den här applikationen och interagera med dem.
Denna typ av tjänst kan fortfarande samla in webbtrafikdata för de sidor där tjänsten är installerad, även när användare inte använder den.
YouTube-videod widget utan cookies (Google LLC)

YouTube är en visualiseringstjänst för videoinnehåll som tillhandahålls av Google LLC som tillåter att detta program innehåller innehåll av detta slag på sina sidor.
Den här widgeten är konfigurerad på ett sätt som säkerställer att YouTube inte lagrar information och cookies om användare i den här applikationen om de inte spelar videon.

Personuppgifter samlade: Användningsdata.

Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy. Privacy Shield-participant.

Plats
Uppgifterna behandlas på ägarens driftkontor och på andra ställen där parterna som är inblandade i behandlingen är placerade.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än eget. För att få veta mer om platsen för bearbetning av sådana överförda data kan användarna kolla avsnittet som innehåller detaljer om behandling av personuppgifter.

Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av folkrätten eller inrättas av två eller flera länder, till exempel FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av ägaren att skydda sina uppgifter.

Om någon sådan överföring sker kan användarna få reda på mer genom att kolla relevanta delar av det här dokumentet eller fråga för ägaren med hjälp av informationen som finns i kontaktdelen.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.
För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för.

Därför:

Personuppgifter som samlats in i samband med utförandet av ett kontrakt mellan ägaren och användaren ska behållas tills ett sådant avtal har fullgjorts.
Personuppgifter som samlats in för Ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren ägnar sig åt inom de relevanta delarna av detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren får tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har givit sitt samtycke till sådan behandling, så länge som sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att utföra en rättslig skyldighet eller efter en myndighets order.

När lagringstiden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten att radera, rätten till rättelse och rätten till dataöverförbarhet kan följaktligen inte genomföras efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Användarnas rättigheter
Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras databearbetade av ägaren.

I synnerhet har användarna rätt att göra följande:

Dra tillbaka sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke där de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.
Dra tillbaka sitt samtycke till bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras data om behandlingen utförs på annan rättslig grund än medgivande. Ytterligare detaljer finns i den dedikerade delen nedan.
Tillgång till deras data. Användare har rätt att veta om data behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av data som behandlas.
Verifiera och söka rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten i deras data och be om att den uppdateras eller korrigeras.
Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av deras data. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla sina data för något annat än att lagra det.
Ta bort personuppgifterna eller ta bort dem på annat sätt. Användare har rätt, under vissa omständigheter, att erhålla rensningen av deras data från ägaren.
Ta emot deras data och överför den till en annan kontroller. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det till en annan styrenhet utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på förhandskontraktsförpliktelser därav.
Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk framför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot bearbetning

När personuppgifter behandlas av allmänt intresse kan användarna, vid utövandet av en officiell myndighet som är ägare till ägaren eller med hänsyn till de legitima intressen som ägaren ägnar sig åt, motsätta sig sådan behandling genom att ge en grund som är relaterad till deras speciella situation att motivera invändningen.

Användare måste veta att, om deras personuppgifter ska behandlas för direkt marknadsföring, kan de när som helst motsätta sig behandlingen utan att motivera det. Om du vill veta om ägaren behandlar personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål kan användarna hänvisa till relevanta avsnitt i det här dokumentet.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utnyttjas gratis och kommer att adresseras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Vart vi skickar dina upgifter
Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Dataöverföring utanför EU
Ägaren får överföra personuppgifter som samlats in i EU till tredje land (dvs. något land som inte är en del av EU) endast enligt en särskild rättslig grund. En sådan dataöverföring baseras på en av de rättsliga grunderna som beskrivs nedan.
Användare kan fråga ägaren om att få veta vilken rättslig grund som gäller för vilken specifik tjänst.
Dataöverföring utomlands baserat på standardavtalsklausuler (denna applikation)

Om det här är rättslig grund, överförs personuppgifterna från EU till tredje land av ägaren enligt “standardavtalsklausuler” som tillhandahålls av Europeiska kommissionen.
Det innebär att Data-mottagare har åtagit sig att behandla personuppgifter i enlighet med de dataskyddskrav som anges i EU: s lagstiftning om dataskydd. För ytterligare information, anmodas användarna att kontakta ägaren genom kontaktuppgifterna i det här dokumentet.

Personuppgifter samlade: olika typer av data.

Samverkan med datainsamlingsplattformar och andra tredje parter
Denna typ av tjänst gör det möjligt för användaren att interagera med datainsamlingsplattformar eller andra tjänster direkt från sidorna i denna applikation för att spara och återanvända data.
Om en av dessa tjänster är installerade kan den samla in browsing och användningsdata på de sidor där den är installerad, även om användarna inte använder tjänsten aktivt.
Mailchimp widget (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp-widgeten är en tjänst för att interagera med Mailchimp-e-postadresshanteringen och meddelandesändningen som tillhandahålls av The Rocket Science Group LLC.

Personuppgifter som samlats in: e-postadress.

Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy. Privacy Shield participant.

Samverkan med externa sociala nätverk och plattformar

Denna typ av tjänst möjliggör interaktion med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt från sidorna i denna applikation.
Samspelet och informationen som erhålls genom denna applikation är alltid föremål för användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk.
Denna typ av tjänst kan fortfarande samla trafikdata för de sidor där tjänsten är installerad, även när användare inte använder den.
Shareaholic (Shareaholic, Inc.)

Shareaholic är en tjänst som tillhandahålls av Shareaholic, Inc., som visar en widget som möjliggör interaktion med sociala nätverk och externa plattformar samt att dela innehållet i denna applikation.
Beroende på konfigurationen kan den här tjänsten visa widgets som tillhör tredje part, t.ex. Managers av sociala nätverk där interaktioner delas. I det här fallet kommer även de tredje parter som tillhandahåller widgeten att informeras om interaktioner och användningsdata på sidorna där den här tjänsten är installerad.

Personuppgifter samlade: Cookies; Användningsdata.

Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy – Opt Out.

Hantera kontakter och skicka meddelanden
Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera en databas med e-postkontakter, telefonkontakter eller annan kontaktinformation för att kommunicera med användaren.
Dessa tjänster kan också samla in uppgifter om datum och tid när meddelandet sågs av användaren, liksom när användaren interagerade med den, till exempel genom att klicka på länkar som ingår i meddelandet.
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp är en e-postadresshantering och meddelandesändningstjänst som tillhandahålls av The Rocket Science Group LLC.

Personuppgifter som samlats in: e-postadress.

Bearbetningsplats: USA – Integritetspolicy. Privacy Shield participant.

Hur vi skyddar din information
Hemsidan uppdateras med jämna mellanrum för att minimera chanserna för datorintrång. Vi tar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstöring av data.

Vilka procedurer vi har för dataläckor
Om det skulle inträffa en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, kommer detta omedelbart att anmälas till Datainspektionen och vid allvarliga intrång kommer även berörda användare kontaktas.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data
Vi tar endast emot den personliga uppgifter som delges av våra kunder. Utöver vad som sparas av användare av konto på Mina Sidor och som temporära cookies sparas inga övriga uppgifter på hemsidan.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter
Vi automatiserar inte vårt beslutsfattande men vi använder informationen vi begär från din webbläsare för att anpassa din upplevelse så att den så bra som möjligt fungerar för din plattform.

Ytterligare information

Definitioner och juridiska hänvisningar

Personliga data (eller data)
All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personligt identifieringsnummer – möjliggör identifiering eller identifiering av en fysisk person.

Användningsdata
Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tredjepartstjänster som används i den här applikationen), som kan innehålla: IP-adresserna eller domännamnen på de datorer som används av användarna som använder den här applikationen, URI-adresserna (enhetligt resursidentifierare), tid för begäran, metoden som används för att skicka in begäran till servern, storleken på den mottagna filen som svar, den numeriska koden som indikerar status för serverns svar (framgångsrikt resultat, fel etc.), ursprungsland, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som användaren använder, de olika tidsuppgifterna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om sökvägen följt i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och / eller användarens IT-miljö.

Användare
Den person som använder denna applikation, som, om inte annat anges, sammanfaller med datavalet.

Data Ämne
Den fysiska person till vilken personuppgifterna hänvisas.

Dataprocessor (eller datatillsynsman)
Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdrag av kontrollanten, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Data Controller (eller ägare)
Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annan organisation som, ensam eller i samverkan med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder rörande drift och användning av denna applikation. Datakontrollanten, om inte annat anges, är ägaren till denna applikation.

Den här applikationen
Det sätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service
Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation som beskrivs i de relativa termerna (om den finns) och på den här webbplatsen / applikationen.

Europeiska unionen (eller EU)
Om inte annat anges, omfattar alla hänvisningar i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsstater till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies
Små uppsättningar data lagrade i användarens enhet.

Juridisk information
Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive Art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (Allmänna dataskyddsbestämmelserna).

Denna integritetspolicy avser endast denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

0